Oppvarming

Esso Energi er din pålitelige partner når det gjelder oppvarming. Vi leverer innovative biodrivstoffalternativer som bidrar til å redusere klimaavtrykket. Med vårt engasjement for kvalitet og bærekraft, kan du være trygg på at vi har den perfekte oppvarmingsløsningen for deg. Vårt erfarne team av eksperter står klare til å hjelpe deg med å finne den optimale oppvarmingsløsningen som passer for din bolig eller bedrift. Vi tilbyr skreddersydde råd og veiledning, og vårt mål er å sikre at du får den mest effektive og kostnadseffektive oppvarmingen. Vår satsning på bærekraft gjenspeiles i vårt brede spekter av oppvarmingsprodukter, inkludert innovative biodrivstoffalternativer.

Biofyringsolje

Biofyringsolje er et miljøvennlig alternativ til fossil fyringsolje som kan brukes i de fleste oljebrennere, slik at du kan fortsette å bruke ditt nåværende fyringsanlegg for boligvarme.

Les mer

Fyringsolje

Fyringsolje er en pålitelig energikilde som brukes til oppvarming av både større bygg og mindre lokaler.

Les mer

Husk service på fyringsanlegg

God fyringsøkonomi forutsetter at fyringsanlegget fungerer optimalt. Med fagmessig ettersyn av en EO-sertifisert fyringstekniker årlig, oppnår du bedre varmeutnyttelse, redusert luftforurensing, lavere oljeforbruk og bedre økonomi. I tillegg til billigere oppvarming, vil en teknisk service forbedre driftsikkerheten og forlenge levetiden til fyringsanlegget.

Husk å kontrollere og trykkteste hele anlegget (tanker, koblinger, og rør) jevnlig for å unngå lekkasjer. I en lagertank vil det alltid dannes kondens og slam. Enkelte mikroorganismer (bakterier og sopp) gror godt i skillet mellom kondensvann og brensel. Får man en oppblomstring av mikroorganismer, kan man risikere å få driftsproblemer (tette rør, dyser og filtre) og en sterkere lukt enn vanlig. I slike tilfeller bør tanken tømmes og rengjøres.

Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp til å finne en servicetekniker i ditt område.