Biofyringsolje - 100 % Fornybar energi

Biofyringsolje er et miljøvennlig alternativ til fossil fyringsolje som kan brukes i de fleste oljebrennere, slik at du kan fortsette å bruke ditt nåværende fyringsanlegg for boligvarme.

Biofyringsolje er et bærekraftig alternativ som reduserer miljøpåvirkningen betydelig. Ved å erstatte fossil fyringsolje med biofyringsolje kan du oppnå mange fordeler.

Fordeler

100 % fornybar energi

Biofyringsolje er produsert av fornybare råvarer, bidrar til reduserte klimagassutslipp og er en bærekraftig energikilde.

100 % reduksjon av svovel

Biofyringsolje inneholder ikke svovel, noe som bidrar til bedre luftkvalitet og reduserer negative helseeffekter.

100 % reduksjon av aromater

Ved bruk av biofyringsolje elimineres bruken av aromater, som er potensielt skadelige stoffer.

30 % reduksjon av NOx

Biofyringsolje bidrar til å redusere utslipp av nitrogenoksider (NOx), som er skadelig for miljøet og luftkvaliteten.

BioCaleo er basert på rapsolje (RME), som er den mest brukte oljen i Europa og har gode kuldeegenskaper. Oljen er sertifisert og garanterer at produksjonen ikke påvirker områder brukt til matproduksjon. BioCaleo kan lagres i opptil 21 år, men krever noen ganger en konvertering av fyringsanlegget for optimal funksjon. Vi anbefaler å konsultere en fyringstekniker for mer informasjon.

HVO 100 kan fullt ut erstatte fossil fyringsolje, og er fremstilt av fornybare råvarer som vegetabilske oljer og animalsk fett. HVO 100 gir 74% reduksjon av Co2 utslippene i forhold til fossil fyringsolje. Produktet er et 2. generasjons bioprodukt, som er laget av avfallsprodukter ved bruk av hydrogenerering, som splitter molekylene slik at de kan benyttes til fyring. Vi anbefaler alle å ha en gjennomgang av fyren med servicemann forut for levering, for å sikre at fyren din fungerer optimalt og at alt er greit ift skifte av produkt. Selv om HVO 100 er er fullt blandbar med fossil fyringsolje anbefaler vi likevel at produktet som allerede finnes på tanken av fossil fyringsolje kjøres ned til et minimum før man fyller på HVO 100.

Sikkerhets­datablad

Be om pristilbud