Personvernerklæring

Certas Energy Fuels AS (CEFAS) er behandlingsansvarlig for opplysninger innhentet om sine kunder, og er forpliktet til å behandle personopplysningene på en forsvarlig måte. Behandlingen av personopplysninger i Norge er hovedsakelig regulert i personopplysningsloven med tilhørende forskrifter. 

Personvernerklæringen er ment å gi deg som kunde forståelig informasjon om hvordan vi behandler dine personpplysninger. 

Dine opplysninger og hvor de innhentes fra 

Vi vil innhente og lagre ditt navn, adresse, telefonnummer,epostadresse og betalingsinformasjon som du oppgir i forbindelse med registrering av ditt kundeforhold. Disse personopplysningene er helt nødvendige for at vi skal kunne levere våre tjenester og produkter, og etterleve vår avtale med deg. Hvis vi ikke behandler disse opplsyningene vil vi ikke kunne administrere kundeforholdet etter avtalen. I tillegg vil vi innhente en kredittvurdering av deg i forbindelse med etablering av kundeforholdet. 

Alle personopplysninger vi registrerer kommer direkte fra deg som kunde eller fra vår tredjepart i forbindelse med kredittvurdering. 

Utlevering av personopplysninger til tredjepart 

CEFAS utleverer personopplysninger til våre transportører for å oppfylle avtalen med deg. Andre servicepartnere kan også ha tilgang til dine opplysninger, som f.eks. driftsleverandør av IT-tjenester og selskaper som bistår oss med markedsføring. Vi har inngått databehandleravtaler med våre tredjeparter for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet i henhold til gjeldende lovverk. 

CEFAS vil ikke oveføre dine personopplysninger utenfor EØS. Det samme gjelder for CEFAS sine underleverandører. 

Hva vi bruker personopplysninger til 

Personopplysningene vi samler inn brukes til å administrere ditt kundeforhold. Dette omfatter fakturering, bestillinger, ordrehåndtering, leveranser og i alle andre sammenhenger der CEFAS må vite hvem vi har kontakt med. 

CEFAS kan også bruke opplysninger om deg til direkte markedsføring av sine produkter og tjenester ovenfor deg som kunde. 

Dine rettigheter og sletting 

Du kan kontakte kundeservice for å få innsyn i de personopplysningene CEFAS har om deg. Du kan også kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger. 

CEFAS vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandling er oppfylt. Vi sletter dine opplysninger normalt etter to år. Unntak fra dette er når vi er lovpålagt å beholde informasjonen lenger, som for regnskapshensyn etter bokføringsloven. 

Ansvar for databehandling i Certas Energy Fuels AS 

Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos kundesenteret i Oslo som kan nås på tlf 22 66 38 50 eller per epost til: post@essoenergi.no 

Hvis du mener at vi handler i strid med personopplysningsloven ber vi om at du først tar kontakt med oss, men du har også en klagerett til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om personvern og personvernsrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet