Vårt arbeid med bærekraft

Certas Energy Fuels AS, under merkenavnet Esso Energi, er forpliktet til bærekraftig vekst og å levere energitjenester med fokus på miljøansvar. Vi er en del av DCC Plc-konsernet, som er en ledende internasjonal gruppe innen salg, markedsføring og støttetjenester.

Vår tilnærming er drevet av tre sentrale prinsipper

1.

Miljøansvar og klimahandling

Vi tar aktivt grep for å redusere miljøpåvirkningen av våre produkter og tjenester. Vårt mål er å bidra til en lav-karbon fremtid ved å tilby og fremme bruk av energieffektive og miljøvennlige løsninger. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre våre driftsprosesser for å minimere utslipp og avfall.

2.

Samfunnsengasjement og partnerskap

Vi er opptatt av å være en positiv kraft i samfunnet og å bidra til økonomisk utvikling og trivsel. Gjennom våre forretningsaktiviteter skaper vi arbeidsplasser, samarbeider med lokale leverandører og bidrar til samfunnsprosjekter som adresserer lokale behov. Vi opprettholder også åpen dialog med interessenter, herunder lokalsamfunn, myndigheter og organisasjoner, for å sikre at vi tar hensyn til ulike perspektiver og arbeider sammen for felles bærekraftige mål.

3.

Innovasjon og langsiktig strategi

Vi forplikter oss til å være ledende innen bærekraftige energiløsninger. Gjennom innovasjon og strategisk tenkning søker vi kontinuerlig etter nye muligheter og teknologier som kan fremme overgangen til en mer energivennlig fremtid vi samarbeider med andre aktører i bransjen for å akselerere den nødvendige transformasjonen mot en lavkarbonøkonomi.

Sammen for en bærekraftig fremtid

Certas Energy Fuels AS er forpliktet til å drive virksomheten vår på en ansvarlig måte, med fokus på bærekraftig vekst og miljøhensyn. Vi er stolte av å kunne tilby kunder i Norge bærekraftige energiløsninger og spille en aktiv rolle i å forme en mer bærekraftig energifremtid.
Esso Energi tankbil i landlige omgivelser og løvetann.

Mer informasjon om vårt arbeid med bærekraft?

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om våre bærekraftsinitiativer eller for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med dine energibehov på en miljøvennlig måte.
Kontakt oss