Offentlig sektor

Esso Energi er en pålitelig leverandør av energiløsninger til offentlig sektor. Vi har lang erfaring med å betjene ulike offentlige enheter, og vi forstår behovene og kravene som følger med. Vårt brede spekter av produkter, inkludert diesel til lastebiler og maskiner, smøreoljer, drivstoff til gjenvinningsmaskiner, beredskap og produkter for oppvarming, gjør oss til en komplett leverandør av energiløsninger for offentlige virksomheter.

Pålitelig og effektiv

Esso Energi er dedikert til å støtte offentlig sektor med skreddersydde energiløsninger. Vi forstår viktigheten av pålitelighet og effektivitet i offentlige operasjoner, og vårt utvalg av produkter og tjenester er utviklet med dette for øye.

Kort leveringstid

Esso Energi er klar over betydningen av kort leveringstid og førsteklasses kundeservice for offentlig sektor. Vi er stolte av vår evne til å levere produkter pålitelig og i tide, slik at dine offentlige operasjoner kan fortsette uforstyrret.

Esso Energi tankbil i landlige omgivelser og løvetann.

Biodrivstoff

Vi leverer biodrivstoffalternativer som kan bidra til å redusere klimaavtrykket og fremme en mer miljøvennlig drift. Ved å velge vårt biodrivstoff, kan du ta et skritt i retning av en grønnere og mer bærekraftig fremtid.
Gå til

Drivstoff av høy kvalitet

Vi tilbyr diesel av høy kvalitet som er egnet for kjøretøyer, inkludert lastebiler og maskiner. Vårt drivstoff oppfyller de strenge kvalitetsstandardene og gir sikker ytelse for å sikre at dine kjøretøyer og maskiner opererer effektivt og pålitelig.

Vi tilbyr også drivstoff til maskiner på gjenvinningsstasjoner, som spiller en viktig rolle i håndtering av avfall og resirkulering. Vårt drivstoff er egnet for disse maskinene og bidrar til å opprettholde deres pålitelighet og effektivitet i deres viktige oppgaver.

Smøreolje forlenger levetid

Esso Energi forstår også betydningen av å opprettholde og beskytte utstyret i offentlig sektor. Våre smøreoljer er formulert for å oppfylle de spesifikke kravene til maskiner og utstyr. Ved å velge våre smøreoljer, kan du sikre at dine maskiner og utstyr fungerer optimalt og har lengre levetid.
Gå til

Effektiv oppvarming av større bygg

Når det gjelder oppvarming, tilbyr Esso Energi fyringsolje HVO 100 og bio-fyringsolje som er ideell for større offentlige bygninger og fasiliteter. Våre produkter sikrer effektiv og pålitelig oppvarming, samtidig som de gir en mer bærekraftig energiløsning.
Gå til

Kontakt oss