Avgiftsbelagt HVO 100 diesel - Palmefritt

Avgiftsbelagt HVO 100 diesel er et biobasert drivstoff, også kjent som HVO (hydrert vegetabilsk olje), som produseres gjennom hydrering av fornybare råvarer.

Avgiftsbelagt HVO diesel 100 er produsert utelukkende av fornybare råvarer som vegetabilske oljer og animalsk fett. Det oppfyller standarden for Parafinsk diesel fra syntese eller hydrogenbehandling (XLT/HVO), NS-EN 15940.

Ved å velge HVO 100 diesel - Palmefritt fra Esso Energi, får du et mer bærekraftig og effektivt drivstoffalternativ med betydelige CO2-reduksjoner og minimal slitasje på drivstoffsystemet. Produktet er egnet for konvensjonelle dieselmotorer og kan brukes i ulike applikasjoner, inkludert tungtrafikk, erstatning for fyringsolje og parafin. Esso Energi anbefaler riktig lagring i godkjente cisterner og regelmessig vannkontroll for å opprettholde produktkvaliteten.

Bruksområder

Avgiftsbelagt HVO 100 diesel kan brukes i konvensjonelle dieselmotorer som er godkjent for HVO. Det er stort sett kjemisk identisk med fossil diesel, men kan kreve godkjenning fra motorprodusenten på grunn av avvik fra gjeldende dieselstandard.

Bilprodusenter som Volvo, Scania, Mercedes, MAN, DAF, IVECO og Renault har godkjent bruk av ren HVO i sine tungtrafikk-motorer. Produktet kan også erstatte fyringsolje og parafin.

Lagring

HVO 100 diesel har en sommerkvalitet som tåler ned til -10 grader og en vinterkvalitet som tåler ned til -33 grader.

Fordeler

Funksjon

  • Reduserer CO2-utslipp

  • Minimerer slitasje

  • Fullt blandbart

Kundefordel

  • Betydelig reduksjon i fossile CO2-utslipp

  • Reduserer slitasje i drivstoffsystemet

  • Enkelt å bruke sammen med fossil diesel

Sikkerhetsdatablad

Be om pristilbud