Fyringsolje

Fyringsolje er en pålitelig energikilde som brukes til oppvarming av både større bygg og mindre lokaler. Det finnes ulike typer fyringsolje tilgjengelig på markedet, inkludert lavsvovel fyringsolje.

Lavsvovel fyringsolje

Esso Lavsvovel fyringsolje er en lett fyringsolje som har gode forbrenningsegenskaper. Den er velegnet for bruk i anlegg som er konstruert for lett fyringsolje, enten det er større bygg eller private hjem. Produktet har også gode kuldeegenskaper om vinteren og gir mindre utslipp til miljøet sammenlignet med standard fyringsolje. Esso Lavsvovel fyringsolje møter kravene i Norsk Bransjestandard for lett fyringsolje, som sikrer høy kvalitet og pålitelighet.

Fyringsolje

Esso Fyringsolje er også en lett fyringsolje med gode forbrenningsegenskaper. Den er egnet for bruk i anlegg konstruert for lett fyringsolje, enten det er større bygg eller private hjem. Esso Fyringsolje oppfyller kravene i Norsk Bransjestandard for lett fyringsolje, inkludert kravene til svovelinnhold. Produktet sikrer pålitelig og effektiv oppvarming gjennom hele fyringssesongen.

Biofyringsolje

1. januar 2020 ble det forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bolig. Vi tilbyr biofyringsolje som er et godt alternativ til fossil fyringsolje. Dette innebærer at du fortsatt kan benytte oljefyren din, kun bytte produkt. Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon om produktene og hjelp til konvertering av fyranlegg fra fossil- til biofyringsolje.

Uansett hvilken type fyringsolje du velger, kan du være trygg på at Esso Fyringsoljer vil gi pålitelig og effektiv oppvarming til ditt bygg. Enten det er Lavsvovel fyringsolje eller Fyringsolje, kan du stole på Esso Energi for å levere kvalitetsprodukter som oppfyller dine behov for effektiv oppvarming og hensyn til miljøet.

Her kan du åpne og laste ned sikkerhetsdatablad for fyringsolje

Last ned

Be om pristilbud