Avgiftsfri HVO 100 diesel - Palmefritt

Avgiftsfri HVO 100 diesel er et biobasert drivstoff, også kjent som HVO (hydrert vegetabilsk olje), som produseres gjennom hydrering av fornybare råvarer.

Avgiftsfri diesel HVO 100, eller Hydrogenert Vegetabilsk Olje med en cetanverdi på 100, er et innovativt og miljøvennlig drivstoff som stadig øker i popularitet som et bærekraftig alternativ til tradisjonell diesel.

HVO 100 - Palmefritt fra Esso Energi, har høy cetanverdi, noe som betyr at det har utmerkede forbrenningsegenskaper. Dette resulterer i en jevnere og mer effektiv forbrenning, som igjen gir bedre motorprestasjoner, minimal slitasje på drivstoffsystemet og lavere utslipp av partikler og nitrogenoksyder (NOx)

Produktet er egnet for konvensjonelle dieselmotorer og kan brukes i ulike applikasjoner, inkludert anleggsmaskiner, landbruk, og erstatning for fyringsolje og parafin. Esso Energi anbefaler riktig lagring i godkjente cisterner og regelmessig vannkontroll for å opprettholde produktkvalitetenten.

Bruksområder

Avgiftsfri HVO 100 diesel kan brukes i konvensjonelle dieselmotorer som er godkjent for HVO. Det er stort sett kjemisk identisk med fossil diesel, men kan kreve godkjenning fra motorprodusenten på grunn av avvik fra gjeldende dieselstandard

Lagring

HVO 100 diesel har en sommerkvalitet som tåler ned til -10 grader og en vinterkvalitet som tåler ned til -33 grader.

Fordeler

Funksjon

  • Reduserer CO2-utslipp

  • Minimerer slitasje

  • Fullt blandbart

Kundefordel

  • Betydelig reduksjon i fossile CO2-utslipp

  • Reduserer slitasje i drivstoffsystemet

  • Enkelt å bruke sammen med fossil diesel

Sikkerhetsdatablad

Be om pristilbud