Drivstoffkort

Esso Energi har ett stort nettverk av ubemannede drivstoffanlegg strategisk plassert i Sør Norge og Midt-Norge opp til Overhalla. Med et Esso Energi drivstoffkort kan du få tilgang til dette nettverket, og kan fylle drivstoff til fordelaktige betingelser. Mange av anleggene tilbyr i tillegg til avgiftsbelagt diesel, også avgiftsfri diesel, bensin og AdBlue.

2-kort system

For bedrifter som har flere sjåfører på samme bil, kan Esso Energi tilby et 2-kortsystem. Som kunde vil du da få mulighet til enkelt å følge opp forbruker pr bil, og få tilsendt spesifisert månedelig samlefaktura.

2-kortsystemet fungerer slik at et hovedkort (drivstoffkort) som er personlig for hver enkelt sjåfør, kan ha flere underkort (bilkort). Drivstoffkortene kan dermed være knyttet opp mot flere bilkort der flere sjåfører kjører samme bil.

Se våre betingelser for bruk av Esso Energi drivstoffkort.

Søk om Esso Energi Drivstoffkort

Våre drivstoffanlegg

Alle våre drivstoffanlegg er tilrettelagt for store kjøretøy og de fleste er døgnåpne.

Finn din stasjon