Meny

Helse, miljø og sikkerhet

 

Sikkerhet er en kjerneverdi for Esso Energi.  Vi opprettholder hensiktsmessige sikkerhetsstyringssystemer som reflekterer naturen og kompleksiteten av risikoen i vår virksomhet. 
Sikkerhetsledelse og ansattes engasjement er sentrale fokusområder for å fremme positiv atferd som for eksempel å gripe inn når situasjonen er usikker og anerkjenne positive sikkerhetsstandarder. Vi arbeider for å kontinuerlig forbedre ytelsen gjennom risikovurdering, prosedyrestyring, trening og læring fra hendelser. 

Esso Norge er leverandør av våre fossile produkter.  
Våre bioprodukter kommer fra de mest anerkjente produsenter av bioprodukter i det norske markedet


Sikkerhetsdatablader for våre produkter: