Meny

Helse, miljø og sikkerhet


Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet og er en forutsetning for driften både i Esso Energi AS, Esso Norge AS og ExxonMobil globalt.
 

  • Myndigheter, kunder og lokalsamfunn forventer med rette av oss at vi formidler opplysninger om arbeidet vi legger ned for å fremme et renere miljø over hele kloden. ExxonMobil har introdusert "Protect tomorrow today" som et verdigrunnlag i hele selskapet for å uttrykke viktigheten av å ta tak i miljøutfordringene i dag.

 

  • ExxonMobil har et omfattende styringssystem for dette arbeidet. Det gir retningslinjer for hvordan man i henhold til utarbeidede prosedyrer skal arbeide systematisk og grundig mot mål som kan måles og verifiseres, følges opp, forbedres og dokumenteres. Det internasjonale sertifiseringsselskapet Lloyds har vurdert dette systemet til, med god margin, å oppfylle kravene i miljøstyringssystemet ISO 14001 og gitt selskapet en attestasjon på dette.

 

  •  ExxonMobil arbeider for å skape et arbeidsmiljø hvor mennesker bryr seg om hverandre for å oppnå målet om "Nobody gets hurt". Vi har dermed forankret og synliggjort et viktig prinsipp i vårt sikkerhetsarbeid - at alle skader og hendelser kan unngås.

 

Sikkerhetsdatablader for våre produkter: