Meny

Viktig med service på hele fyringsanlegget!
 

God fyringsøkonomi forutsetter at fyringsanlegget fungerer optimalt. Med fagmessig ettersyn av en EO-sertifisert fyringstekniker årlig, oppnår du bedre varmeutnyttelse, redusert luftforurensing, lavere oljeforbruk og bedre økonomi. I tillegg til billigere oppvarming, vil en teknisk service forbedre driftsikkerheten og forlenge levetiden til fyringsanlegget.

Husk å kontrollere og trykkteste hele anlegget (tanker, koblinger, og rør) jevnlig for å unngå lekkasjer. I en lagertank vil det alltid dannes kondens og slam. Enkelte mikroorganismer (bakterier og sopp) gror godt i skillet mellom kondensvann og brensel. Får man en oppblomstring av mikroorganismer, kan man risikere å få driftsproblemer (tette rør, dyser og filtre) og en sterkere lukt enn vanlig. I slike tilfeller bør tanken tømmes og rengjøres.

Ta kontakt med oss på telefon 22 66 38 50 dersom du trenger hjelp til å finne en servicetekniker i ditt område.