Meny

Raffineriet på Slagentangen

Raffineriet ligger på Slagentangen ved Oslofjorden nær Tønsberg og ble innviet i 1961. Slagen er ett av to raffinerier i Norge. Her raffineres råolje, hovedsaklig fra Nordsjøen, til petroleumsprodukter for land-, sjø- og lufttransport samt til oppvarming. Prosesskapasiteten er 6 millioner tonn råolje pr år. Produksjonen av petroleumsprodukter tilsvarer mer enn halvparten av Norges samlede forbruk av petroleumsprodukter. All råolje og om lag 90% av produksjonen, losses eller lastes over kaien som kan motta skip på inntil 190.000 dødvekttonn.

Produksjonen på raffineriet forsyner terminaler i hele Norge. Om lag 60% av raffineriets produksjon av petroleumsprodukter eksporteres. Avdelingene for forsyning, transport og distribusjon, samt administrasjon av de tre lagerterminalene vi opererer selv, er lokalisert på Slagen.

De letteste produktene er propan og butan. Videre følger bensin, flydrivstoff, parafin, diesel og lett fyringsolje. Det tyngste produktet er tungolje.

 

Produktkvalitet

Esso arbeider kontinuerlig med å sikre kvaliteten på våre produkter. De møter fullt ut etablerte bransjestandarder med minimumskrav til produktkvalitet per produkt. Dette krever forebyggende arbeid i form av produkttesting og streng kontroll. Alle produkter er kvalitetssikret før de forlater raffineriet, og rutiner er etablert for å ivareta at produktene til enhver tid frem til sluttbruker, er i henhold til våre etablerte kvalitetskrav.