Meny

Olje som energikilde

Esso Energi leverer den behagelige boligvarmen som gjør vinteren til en lun og behagelig årstid. Du får en annen kvalitet på oppvarmingen med flytende brensel enn med elektriske ovner. Med flytende brensel unngår du den tørre inneluften som skyldes støvet på panelovnene. Du merker det både på huden, i øynene og når du puster. I tillegg sikrer flytende varme deg en mer jevn og stabil oppvarming av din bolig fordi du har bedre kontroll med varmereguleringen. 

Ny og renere olje

HVO 100
Det er ingen grunn til å kaste ut oljefyren, til tross for forbudet om bruk av fossilt brensel fra 01.01.2020. Vi kan tilby et godt produkter som er 100% fossilfritt og som varmer like godt som dagens fyringsolje

Med regelmessig service av anlegget ditt, sikres lavere utslipp og redusert forbruk av olje. Eldre fyringsanlegg kan ofte med enkle tiltak bedres slik at fyringsutgiftene blir lavere og utslippene reduseres. Nyere fyrkjeler er forbedret betydelig sammenlignet med eldre kjeler. Disse kjelene har en virkningsgrad opp mot 95%.