Meny

NY, MILJØVENNLIG PARAFIN TIL DIN GAMLE PARAFINBRENNER! 

Det er ingen grunn til verken å fryse eller bytte ut parafinovnen din med noe annet!

Vi har nå et fossilfritt og miljøvennlig alternativ til den fossile parafinen du er vant med – BIOPARAFIN

Produktet er vel utprøvd og gir en god overgang til en fornybar energikilde. BIOPARAFIN er godkjent for bruk på din parafinbrenner.

BIOPARAFIN er utelukkende fremstilt av fornybare råvarer som vegetabilske oljer og animalsk fett.
BIOPARAFIN er fritt for palmeolje. Som for de fleste andre biobrensler er lagringstiden 12 måneder. Produktet er stabilt i bruk og er tilnærmet luktfritt i forhold til fossil parafin.

BIOPARAFIN er fullt blandbart med den parafinen du måtte ha igjen på tanken i dag. Ved konvertering til BIOPARAFIN er imidlertid vår anbefaling å redusere volumet med parafin på tanken før vi fyller opp med BIOPARAFIN. Vi anbefaler også at det gjennomføres en service på anlegget for å sikre at pakninger er tette og at brenneren fungerer optimalt.

BIOPARAFIN har høyere kostnad pr liter enn den fossile parafinen du er vant med, men til gjengjeld vil du kunne beholde både parafintanken* og parafinovnen ved overgang til fossilfritt og miljøvennlig BIOPARAFIN.

*Er du eier av nedgravd tank, har du som ansvarlig for at tanken er i forsvarlig stand, antakelig mottatt informasjon fra kommunen om at tanken i utgangspunktet skal fjernes om den ikke lenger er i bruk. Dette er knyttet til EUs direktiv som forbyr bruk av fossilt brensel til oppvarming av bygninger fra 01.01.2020.  Ved overgang til BIOPARAFIN vil tanken fortsatt kunne være i bruk. For å sikre at produktkvaliteten på BIOPARAFIN ikke forringes, skal det brukes lystette cisterner som er godkjente for lagring av drivstoff.


Sikkerhetsdatablad for BioParafin

Esso Norge er leverandør av våre fossile produkter.
Våre bioprodukter kommer fra de mest anerkjente produsenter av bioprodukter i det norske markedet

Vi garanterer at våre bioprodukter er palmefrie og i henhold til bærekraftskriteriene.
Ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 22 66 38 50 for veiledning og bestilling av biofyringsolje, eller om du skulle ha noen spørsmål.