Meny

Bio Fyringsoljer

Det er ingen grunn til å kaste ut oljefyren, til tross for forbudet om bruk av fossilt brensel fra 01.01.2020. Vi kan nå tilby to gode produkter som er 100% fossilfrie og som varmer like godt som dagens fyringsolje!

HVO 100

HVO 100 kan fullt ut erstatte fossil fyringsolje, og er fremstilt av fornybare råvarer som vegetabilske oljer og animalsk fett. HVO 100 gir 74% reduksjon av Co2 utslippene i forhold til fossil fyringsolje. Produktet er et 2. generasjons bioprodukt, som er laget av avfallsprodukter ved bruk av hydrogenerering, som splitter molekylene slik at de kan benyttes til fyring.

Vi anbefaler alle å ha en gjennomgang av fyren med servicemann forut for levering, for å sikre at fyren din fungerer optimalt og at alt er greit ift skifte av produkt. Selv om HVO 100 er er fullt blandbar med fossil fyringsolje anbefaler vi likevel at produktet som allerede finnes på tanken av fossil fyringsolje kjøres ned til et minimum før man fyller på HVO 100. 

Som med alle bioprodukter er anbefalt lagringstid 12 måneder i lystette tanker/cisterner.

Biofyringsolje

Biofyringsolje er fremstilt av rapsolje og anses dermed som en 100% fornybar energiressurs. Produktet gir en halvering av Co2 utslippene i forhold til mineral-olje. Produktet egner seg ypperlig til oppvarming og er vel utprøvd i det norske markedet.

Det er trygt å gå over til Biofyringsolje, og produktet er stabilt i bruk når tanken er konvertert til bruk av Villa Biofyringsolje. 

Før du kan starte å fyre med Biofyringsolje må tanken konverteres av en fagmann. Biofyringsolje, som er fremstilt av rapsolje, vil holde tanken og rørene rene. Vi anbefaler derfor at tank og rør renses før man starter med Villa Biofyringsolje, for å unngå at evt. belegg i tanken løsner og tetter filtrene. Samtidig gjøres en service på anlegget for bytting av pakninger og slanger til et materiale som tåler denne type biofyringsolje, samt justering av brennere.

Biofyringsolje gir den samme varmen som fossil fyringsoljen og etter at tanken er konvertert vil det være de samme krav til service og tilsyn som ved bruk av dagens fossile fyringsolje. Som med alle biobrensler er anbefalt lagringstid 12 måneder i lystette tanker/cisterner.

Våre bioprodukter kommer fra de mest anerkjente produsenter av bioprodukter i det norske markedet.

Vi garanterer at våre bioprodukter er palmefrie og i henhold til bærekraftskriteriene.
Ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 22 66 38 50 for veiledning og bestilling av biofyringsolje, eller om du skulle ha noen spørsmål.