Meny
BETINGELSER

Generelle betingelser for bruk av nettsiden
VIKTIG ! Les nøye gjennom hele avtalen

Exxon Mobil Corporation har en rekke datterselskap, hvorav mange går under navnene ExxonMobil, Exxon, Esso og Mobil. Av praktiske hensyn og for lettvinthets skyld, anvendes på dette nettstedet de foregående betegnelsene, samt betegnelser som gruppe, selskap, vår, vi og dets som forkortelser når det henvises til bestemte datterselskaper eller grupper av datterselskaper. Forkortelser som beskriver globale eller regionale organisasjoner og globale eller regionale bransjer blir også noen ganger brukt for å gjøre det enklere. ExxonMobil har forretningsforhold til tusenvis av kunder, leverandører, myndigheter og andre. For lettvinthets skyld blir det anvendt ord som forretningsprosjekt, samarbeidsprosjekt, partnerskap, samarbeidspartner og partner for å betegne forretningsforbindelser som innebærer felles aktiviteter og interesser, uten at disse ordene nødvendigvis representerer presise juridiske forretningsforhold.

Exxon Mobil Corporation og dets datterselskaper (ExxonMobil eller Selskapet) tilbyr deg dette nettstedet og andre relaterte eller lenkede ExxonMobil nettsteder (Nettsted) og diverse tjenester, brukergrensesnitt og funksjonaliteter på eller via dette nettstedet (Tjenestene) under forutsetning av at du aksepterer de følgende vilkår ved bruk av nettstedet (de Generelle Vilkårene). Din bruk av nettstedet eller tjenestene innebærer at du aksepterer de Generelle Vilkårene. Når du har akseptert de Generelle Vilkårene, representerer det en bindende avtale mellom ExxonMobil og deg som styrer din bruk av nettstedet eller tjenestene (Avtalen). Hvis du ikke er villig til å følge de Generelle Vilkårene, kan du ikke bruke dette nettstedet eller tjenestene.

1) Endringer og spesielle tilleggsbetingelser

ExxonMobil kan endre de Generelle Vilkårene til enhver tid uten varsel. Du bør besøke nettstedet med jevne mellomrom for å være sikker på at du har fått med deg de aller siste Generelle Vilkårene fordi det er disse som vil være bindende for deg. Din bruk av nettstedet eller tjenestene etter slike endringer innebærer at du er inneforstått med og aksepterer disse endringene.

Vi råder deg til å sjekke hver enkeltside som du besøker på nettstedet. Enkelte steder kan ha spesielle tilleggsbetingelser som gjelder for bruk eller interaksjon med dette stedet. Disse betingelsene kan også endres til enhver tid uten varsel. Din bruk av det stedet eller tjenestene innebærer at du er inneforstått med og aksepterer disse spesielle betingelsene.

2) Bruk av nettstedet

A. Nettstedssikkerhet. Det er forbudt å gjøre brudd på eller prøve å gjøre brudd på sikkerheten til nettstedet eller tjenestene. Ethvert brudd kan føre til at du blir strafferettslig eller sivilrettslig ansvarlig. Vi vil etterforske ethvert påstått brudd, og hvis vi har mistanke om det forelegger en straffbar overtredelse, vil vi samarbeide med myndighetene i deres etterforskning av forholdet. Brudd på nettstedets og tjenestenes sikkerhet omfatter, men er ikke begrenset til følgende:

Logge på eller prøve å logge på en server eller konto som du ikke har rett til å gå inn på;
Aksessere data eller gå til skritt for å oppnå Tjenester som ikke er beregnet for deg eller din bruk;
Forsøk på å undersøke, skade, eller teste sårbarheten til ethvert system, undersystem eller nettverk;
Tukle med, snoke, forandre eller på annen måte ødelegge eller gjøre brudd på sikkerheten eller verifiseringstiltak uten autorisasjon;
Overføre materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsinnstilte bomber, cancelbot’er eller andre programmeringsrutiner eller motorer som har til hensikt å skade, ødelegge, bryte ned, eller på annen måte svekke datamaskinens funksjonalitet eller driften til nettstedet eller tjenestene;
Forstyrre, i det skjulte fange opp eller ta over ethvert system, data eller informasjon; eller
Forstyrre servicen til enhver bruker, vertsdatamaskin, eller nettverk, gjennom for eksempel bl.a. overbelastning, "overfylling,"  "brevbomber," eller gjennom å "kræsje" datasystemet.

 
B. Spamming og andre handlinger. Det er forbudt å sende likelydende, uønskede e-postmeldinger, massereklame, eller kjedebrev til en eller flere e-postgrupper (dvs. to eller flere e-postadresser samlet under en enkelt e-postadressat).

C. Krenkelse av opphavsrett. Det er ikke tillatt å bruke nettstedet eller tjenestene til å krenke personers opphavsrett, varemerker, patenter eller andre åndsverksrettigheter. Vi kan avbryte din rett til å aksessere nettstedet og tjenestene hvis vi tror at du bruker nettstedet og tjenestene på en måte som krenker opphavsretten, varemerket, patentet, eller andre åndsverksrettigheter som andre eier. Ethvert brudd på åndsverkrettigheter kan føre til at du blir rettslig pålagt å betale en erstatning til oss og til den legitime eier til disse rettighetene.

D. Andre forbudte handlinger. Når du bruker nettstedet eller tjenestene, må du ikke:

Legge ut, sende pr. e-post eller på annen måte overføre eller bruke nettstedet eller tjenestene på å spre ethvert materiale som er ulovlig, skadelig, trakasserende, ærekrenkende, truende, vulgært, seksuelt ladet eller på annen måte forkastelig, ethvert materiale som utnytter barn eller som invaderer personers rett til privatliv eller andre rettigheter, eller ethvert materiale som ExxonMobil etter eget forgodtbefinnende ikke ønsker å ha lagt ut eller overført på nettstedet og tjenestene;
Fortsette å sende e-post til en mottaker som har sagt at han /hun ikke ønsker å mottar henvendelser fra deg;
Ta del i og/eller oppmuntre til handlinger som ville: 1) være et brudd på enhver gjeldende lov eller forskrift 2) føre til sivilrettslig ansvar;
Ta del i handlinger som kunne skade eller svekke driftspåliteligheten til nettstedet eller tjenestene.
Utgi deg for en annen person eller instans, oppgi falsk identitet eller på annen måte framstå med feil identitet eller tilknytning, eller forfalske, fjerne eller forandre enhver TCP/IP pakkes topptekstdata i enhver e-post eller annet materiale som er lagt ut;
Ta del i villedende online markedsføring; eller
Assistere eller gi tillatelse til personer til å ta del i enhver av aktivitetene som er beskrevet ovenfor.

 
E. Innhold. Ved bruk av dette nettstedet og tjenestene må det utøves forsiktighet, sunn fornuft og godt skjønn. Du er ansvarlig for ethvert materiale som du legger ut eller overfører gjennom nettstedet eller tjenestene. Du aksepterer og garanterer at all informasjon som du legger ut på eller overfører gjennom nettstedet eller tjenestene er sann, nøyaktig, ikke villedende og at den legges ut i en god hensikt, og at du har rett til å legge ut eller overføre slik informasjon. Du er eneansvarlig for spredning av slik informasjon (inkludert, men ikke begrenset til, data, tekst, programvare, musikk, lyd, fotografier, grafer, video, meldinger eller ethvert lignende materiale), det være seg om den blir lagt ut på nettet for alle eller overført til en privat bruker.

F. Du samtykker i at bruk av enhver opplysning oppnådd via nettstedet eller tjenestene er for din egen risiko.

G. Følger av uakseptabel bruk. Ved brudd eller forsøk på brudd på denne Avtalen forbeholder vi oss retten til (men ikke plikten) etter eget forgodtbefinnende å avvise eller fjerne ethvert innhold samt å innstille eller avslutte uten varsel din adgang til nettstedet og tjenestene. Indirekte brudd eller forsøk på brudd på denne Avtalen, samt faktiske brudd og forsøk på brudd utført av tredjepart som handler på vegne av deg, vil bli oppfattet som brudd på Avtalen utført av deg. Videre er det et brudd på denne Avtalen å bruke tjenestene til andre selskaper med den hensikt å gjøre det enklere å gjennomføre aktiviteter som ville være et brudd på denne Avtalen, hvis slik bruk av tjenestene til et annet selskap med rimelighet kunne forventes å påvirke nettstedet og tjenestene på en negativ måte.

H. Ingen lisensiering. Gjennom din bruk av nettstedet eller tjenestene mottar du ingen lisens, uttrykkelig eller indirekte, til noen av patentrettighetene eller rettighetene til bedriftshemmeligheter, nå eller siden, som er eid eller kontrollert av ExxonMobil.

I. Lenker. Du kan ikke lage lenker til dette nettstedet uten å ha fått skriftlig tillatelse til dette fra ExxonMobil på forhånd. Du kan laste ned og printe ut en kopi av innholdet på dette nettstedet for din personlige, ikke-kommersielle bruk, eller i forbindelse med kjøp av ethvert ExxonMobil-produkt, forutsatt at du lar alle opplysninger om opphavsrett eller varemerke være intakt og uforandret. Med mindre det er konkret angitt i denne paragrafen har du ikke lov til kopiere (enten gjennom å trykke på papir, lagre på disk, plassere på et annet nettsted, eller laste ned på annen måte), distribuere (inkludert distribusjon av kopier), kringkaste, forandre eller på noen som helst måte tukle med noen del av dette nettstedet.

3) Varemerke og opphavsrett

ESSO, EXXON, EXXONMOBIL, MOBIL, og visse andre produktmerker, varemerker og merker på tjenester er merkene til ExxonMobil og dets datterselskaper. Alle merkene til ExxonMobil vil ikke framkomme på dette nettstedet. Alle produktene eller tjenestene som står oppført på dette nettstedet er heller ikke tilgjengelige for salg i alle land. I noen land vil enkelte av produktene markedsføres under lokale varemerker. Merker som tilhører tredjepart kan forekomme på  dette nettstedet når det refereres til disse partene eller deres produkter eller tjenester.

Brukeren kan videresende, distribuere, og/eller fotokopiere materiale som ExxonMobil har registrert opphavsrett til og som finnes på dette nettstedet kun hvis hele den aktuelle siden eller dokumentet forblir uendret eller og komplett, inklusive all topp- og bunntekster, fotnoter, reservasjoner/fraskrivelser? (disclaimer), og annen informasjon. Du har ikke anledning til å kopiere disse dokumentene over på et annet nettsted.

 
4) Personsvernserklæring

Exxon Mobil Corporation og dets datterselskaper ("ExxonMobil") setter pris på din interesse i nettstedet og andre relaterte eller lenkede ExxonMobil nettsteder. Vi synes det er viktig å opprettholde ditt personvern, og vi ønsker at du skal være kjent med vår praksis når det gjelder å samle informasjon fra besøkende til nettstedet, og hvordan vi bruker denne informasjonen. Vennligst sjekk hver del eller side på nettstedet som du besøker. Enkelte deler eller sider av nettstedet kan inneholde endringer til Personvernserklæringen som gjelder din bruk av akkurat den delen eller siden, for eksempel kan det i forbindelse med enkelte applikasjoner kreves at du gir ytterligere opplysninger.

Informasjon og bruksområder
Når noen besøker vår hjemmeside, samler våre nettservere automatisk informasjon som gjør det mulig for nettstedet å kommunisere med den besøkendes datamaskin under besøket.  Vi sporer også informasjon som antall besøk på vårt nettsted, hvilke deler av vårt nettsted den besøkende velger, IP adresse (Internettadressen som er tildelt din datamaskin fra din Internett tjenesteyter) domenetype, type nettleser (dvs. Netscape eller Internet Explorer), dato og tidspunkt.  Denne type informasjon bruker vi til statistikkrelaterte formål som hjelper oss med å utforme og administrere nettstedet. 

Bekymringer relatert til personvernet er fokusert på personopplysninger, dvs. informasjon som kan identifisere en bestemt enkeltperson, som for eksempel navn, adresse, e-postadresser og telefonnummer. Dersom du under besøket tilpasser nettstedet til egne behov, fyller ut et bestillingsskjema, deltar i en konkurranse eller overfører annen informasjon til oss, kan du komme til å gi oss personopplysninger. Vi kan samle inn og bruke denne informasjonen til å skaffe deg produkter og tjenester, fakturere deg for produkter og tjenester du har behov for, å markedsføre produkter og tjenester som vi mener kan være av interesse for deg, eller for å kommunisere med deg med andre formål.
 
Når du besøker nettstedet vårt, kan du bli spurt om å tillate avlesning av stedsinformasjonen til datamaskinen eller mobilen din. Stedsinformasjonen brukes til å levere tjenestene du ber om, for eksempel hvor du finner bensinstasjoner i nærheten og hvordan du kjører dit. Stedsinformasjonen kan også brukes til å gi deg informasjon om ExxonMobils produkter og tjenester, for eksempel i kombinasjon med informasjon om været der datamaskinen eller mobilen er. Hvis du ikke vil at vi skal bruke stedsinformasjon på denne måten, kan du avslå forespørselen om avlesning av stedsinformasjon. I så fall er det mulig at enkelte tjenester på nettstedet ikke kan leveres. Stedsinformasjonen din kan bli videreformidlet til tredjeparter som hjelper oss med å levere tjenester og kommunikasjon til deg gjennom nettstedet.


Som vi har forklart nedenfor i Formidling av informasjon til tredjeparter, verken distribuerer eller selger vi personopplysninger til tredjeparter i den hensikt å gjøre dem i stand til å markedsføre sine produkter og tjenester til deg. Dessuten, som forklart i seksjonen som omhandler Trekke seg ut/Modifisere informasjon, forplikter vi oss til å fjerne dine personlige opplysninger fra vår database innen rimelig tid på en slik måte at du ikke vil motta ytterligere kommunikasjon fra oss i fremtiden. Dersom du melder fra til oss om at personlige opplysninger som tidligere er meddelt vårt nettsted ikke lenger er korrekte, vil vi foreta de nødvendige korrigeringer.

Informasjon plassert på din datamaskin
Vi kan komme til å lagre noe informasjon (best kjent som "cookie") på din datamaskin når du ser på eller besøker vårt nettsted. Denne informasjonen legger til rette for tilpasning av nettstedet til ditt bruk og sikrer at du ikke behøver å taste inn dine opplysninger hver gang du besøker det. Du kan slette eller sperre denne informasjonen fra din datamaskin dersom du ønsker det.. (Din 'hjelp' skjerm eller brukerhåndbok bør kunne bistå deg med dette.)

Informasjon fra barn
Nettstedet inneholder informasjon som kan være av spesiell interesse for barn, men ExxonMobil ønsker ikke å samle personopplysninger fra eller om personer under 17 gjennom sitt nettsted.

Hyperlenker
Dette nettstedet har lenker til nettsteder som ikke eies, kontrolleres eller vedlikeholdes av ExxonMobil. Vi kan ikke stilles  til ansvar for deres policy og praksis vedrørende personvern og vi gir ingen informasjon eller garantierklæring hva gjelder disse nettstedenes praksis hva gjelder personvern. På samme måte kan vi ikke stilles til ansvar for den policy og praksis vedrørende et nettsted som henviser til vårt nettsted ved hyperlenke. Vi anbefaler at du sjekker andre nettsteders policy og praksis vedr. personvern og kontakter operatøren dersom du er bekymret eller har spørsmål.

Formidling av informasjon til tredjeparter
Kommunikasjon via Internett og overføring av informasjon, produkter og tjenester til deg på andre måter, medfører nødvendigvis at dine personopplysninger passerer gjennom eller håndteres av tredjeparter,  men ExxonMobil verken selger eller distribuerer dine personopplysninger til tredjeparter i den hensikt å la dem markedsføre sine produkter og tjenester til deg.

Vi anvender andre selskaper og enkeltpersoner til å utføre funksjoner på våre vegne. Eksempler på dette er ekspedering av bestillinger, levering, sending av post og e-post, fjerning av gjentatt informasjon fra kundelister, analysering av data, bistand med markedsføring, betaling via kredittkort, og å yte kundeservice. De har tilgang til de personopplysninger de trenger for å utføre sin funksjon, men kan ikke bruke dem til andre formål.

Personopplysninger som er innhentet av ExxonMobil kan overføres mellom dets ulike avdelinger og tilknyttede selskaper over hele verden,  som kan innebære overføringer fra land innenfor EØS-området og til land utenfor EØS. Ved å overføre data til nettstedet, gir den besøkende sitt uttalte samtykke til disse overføringene, herunder overføring på tvers av landegrensene av data som er dekket av denne Erklæring om personvern.

Sensitiv informasjon
ExxonMobil søker ikke sensitiv informasjon fra de som besøker vårt nettsted med mindre dette kreves etter loven, for eksempel i forbindelse med rekruttering eller ansettelser. Sensitiv informasjon omfatter en rekke typer data som gjelder: rase eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religiøs eller lignende tro, medlemskap i fagforening, fysisk eller mental helse, seksualliv eller kriminelt rulleblad. Vi foreslår at du ikke gir informasjon av denne art. Men, dersom du gir slik informasjon, aksepterer ExxonMobil ditt uttalte samtykke til å bruke de data på de måter som er beskrevet i denne Erklæring om personvern eller på de måter som er beskrevet på det punkt hvor slik informasjon er avdekket.

Trekke ut/Endre informasjon
Du kan be om fjerning av dine personopplysninger fra vår database slik at du ikke mottar fremtidig kommunikasjon ved å sende et brev eller e-post til vår Kundekontakt på de adresser som er oppgitt under Kontakte ExxonMobils kundekontakt. Du kan også endre dine personopplysninger som vi har innhentet tidligere ved å sende et slikt brev eller en e-post.

Vilkår for bruk, varsel og endringer
Dersom du velger å besøke vårt nettsted, er ditt besøk og eventuelle tvister vedrørende personvern underlagt denne Erklæring om personvern og våre Generelle vilkår for bruk, herunder eventuelle begrensninger i erstatningskrav, voldgifts-, og lovvalgsbestemmelser. Vi forbeholder oss retten til å endre denne erklæringen til enhver tid uten varsel.

Kontakte ExxonMobils kondekontakt
Dersom du har spørsmål vedrørende denne Erklæring om personvern, den praksis som gjelder for nettstedet, eller ditt forhold til dette nettstedet, vennligst kontakt:

Exxon Mobil Corporation
Attn: Customer Relations
Box 1049
Buffalo, New York
14240-1049

5) Ingen garanti

Dette nettstedet og tjenestene stilles til rådighet "As Is" og uten garantier av noen art, verken uttrykte eller implisitte, i den utstrekning dette tillates i henhold til gjeldende lov. ExxonMobil fraskriver seg alle garantier, uttrykte eller implisitte, herunder, men ikke begrenset til, implisitte garantier om omsettelighet og egnethet til et konkret formål og rettsmangler. ExxonMobil gir ingen opplysninger eller garantierklæringer om at de funksjoner eller tjenester som dette nettstedet inneholder vil være uten avbrudd eller fri for feil, at feil vil bli korrigert,  eller at dette nettstedet eller den server som gjør nettstedet tilgjengelig er fri for virus eller andre skadelige komponenter. ExxonMobil gir ingen opplysninger eller garantierklæringer vedrørende bruk av dette nettstedets innhold eller tjenester med hensyn til deres korrekthet, nøyaktighet, tilstrekkelighet, nytteverdi, rettidighet, pålitelighet eller på annen måte. Enkelte rettsstater tillater ikke fraskrivelse av implisitte garantier, derfor er det mulig at ovennevnte begrensningene og fraskrivningene ikke gjelder deg.  
 

6) Ansvarsbegrensning

ExxonMobil skal ikke holdes ansvarlig overfor deg eller eventuelle andre parter, for en hver skades- , straffe- eller følgeskadeserstatning som måtte oppstå som følge av bruk av eller mangel på muligheter til å bruke nettstedet, tjenestene eller innholdet på dette nettstedet eller gyldigheten av nettstedet, tjenestene eller produktene som er beskrevet på denne.  Dette gjelder selv om ExxonMobil er blitt underrettet om muligheten for slik erstatning.  Gjeldende lovgivning tillater kanskje ikke begrensning eller fritak av ansvar, eller følgeskadeerstatning slik at ovennevnte begrensning eller fritak kanskje ikke vil gjelde for akkurat deg.

Skulle du være misfornøyd med en eller annen del av nettstedet eller tjenestene på denne, eller med ett eller flere av disse vilkår, vil det eneste og beste råd være å slutte med å bruke nettstedet og tjenestene.
 

7) Ikke-fortrolig brukermateriale

Du må ikke overføre noe som helst materiale til eller via denne nettsted som du selv betrakter å være fortrolig eller som du selv mener å ha eiendomsretten til.  Ethvert materiale som du måtte overføre til eller via dette nettstedet vil vurderes som ikke-fortrolig og ikke belagt med eierrettigheter.  Bortsett fra det som klart og tydelig måtte være fastlagt i ExxonMobils Personvernerklæring, eller egen skriftlig avtale mellom deg selv og ExxonMobil, gir du ExxonMobil en ubegrenset, ugjenkallelig, global og avgiftsfri rett til å bruke, gjengi, offentlig fremvise, samt overføre og distribuere slik informasjon.  Du er videre innforstått med at ExxonMobil, uten å yte noen form for vederlag eller oppgjør til deg eller andre, har rett til å bruke alle eventuelle fremstillinger, tanker og idéer, samt all den sakkunnskap og viten som du (eller de som måtte opptre på dine vegne) overfører til eller via nettstedet.

8)  Bruk av tredje parters nettsteder

Som en ekstra tjeneste, vil kanskje ExxonMobil skaffe tilveie og tilby lenker til nettsteder som drives av tredje parter.  Dersom du bestemmer deg for å gå inn på en tredje parts nettsted via en lenke skaffet tilveie på dette nettstedet, skal du være oppmerksom på at du gjør det på egen risiko.  ExxonMobil er ikke ansvarlig for eventuelle virus eller andre skadelige elementer som måtte påtreffes ved å gå inn på tredje parters nettsteder.  ExxonMobil gir ingen opplysninger eller garantierklæringer når det gjelder, og er ikke ansvarlig for slike nettsteder en måtte ha gått inn på, eller for innholdet på slike nettsteder.

9) Brukerkommunikasjonsområder

Nettstedet kan inneholde områder der brukere kommuniserer med hverandre, herunder men ikke begrenset til, oppslagstavler, kalendere, chat-områder, eller personlige websider.

ExxonMobil har rett, men ingen plikt, til å føre kontroll med eller gå gjennom en hvilken som helst del av nettstedet eller tjenestene som tilbys, også eventuelle brukerkommunikasjons- områder.  ExxonMobil skal, imidlertid, være fritatt for ansvar når det gjelder innholdet i en hver form for kommunikasjon som måtte finne sted på disse områder.

10) Redegjørelse; Fremtidsrettede uttalelser

En del av informasjonen på dette nettstedet kan inneholde antakelser eller andre fremtidsrettede uttalelser vedrørende hendelser i fremtiden eller økonomisk resultat i fremtiden.  Vi ønsker herved å gjøre deg oppmerksom på at disse uttalelser kun er spådommer og at faktiske hendelser eller resultater kan avvike ganske vesentlig fra dette.  Vi vil herved få rette oppmerksomheten mot de dokumenter som selskapet fra tid til annen sender inn til Securities and Exchange Commission, nærmere bestemt, selskapets siste og nyeste Form 10-K, Form 10-Q, Form 10-Q/A.  Disse dokumentene inneholder og angir viktige faktorer som kan føre til at de faktiske resultater vil avvike vesentlig fra de som finnes i våre antakelser eller fremtidsrettede uttalelser. Dette gjelder blant annet mulige svingninger i kvartalsresultater, avhengighet av ny produktutvikling, hurtige teknologiske og markedsmessige endringer, innkjøpsstrategi, produksjonsrisiko, risiko forbundet med Internett-infrastruktur, svingninger i aksjekurser, økonomisk risikostyring og fremtidig vekst gjenstand for risiko.

11) Global tilgjengelighet/kontroll med eksport og videresending

Deler av dette nettstedet og tjenestene kan være styrt og drevet av ExxonMobil fra forskjellige kontorer rundt om i USA.  ExxonMobil gir ingen garanti for at nettstedet, tjenestene eller materiale som finnes eller er beskrevet på dette nettstedet, er høvelig/passende eller tilgjengelig for bruk på andre steder, og hvorvidt aksess til disse fra andre land der innholdet enten er ulovlig eller gjenstand for straffeforfølgelse, er forbudt.  Aksess til eller bruk av nettstedet, tjenestene eller materiale tilgjengelig eller beskrevet på nettstedet av personer eller fra land som er gjenstand for sanksjoner fra USAs side, skal særlig betraktes å være forbudt.

De som går inn på nettstedet eller tjenestene gjør det av egen fri vilje og har ansvar for å rette seg etter alle gjeldende lover i USA, samt lokale lover og bestemmelser.  Det er ikke tillatt å eksportere eller videresende noen av tjenestene eller noe av den informasjon og materiale som finnes eller er beskrevet på denne hjemmeside, såfremt dette ikke er i full overensstemmelse med alle gjeldende lover og bestemmelser i USA.  Det er særlig forbudt å foreta eksport eller videresending til (eller til en statsborger eller borger av) et hvilket som helst land som USA måtte boikotte eller ha innført sanksjoner av varer, tjenester, teknologi fra, samt til en hver person eller enhet på U.S. Treasury Department's liste over "Specially Designated Nationals", U.S. Bureau of Export Administration Entity List, U.S. Bureau Export Administration Denied Persons List eller U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders.  Enhver har i tillegg et ansvar for å rette seg etter alle lokale lover og bestemmelser i eget land som måtte ha betydning for retten til å importere, eksportere eller bruke deler av nettstedet, tjenestene, informasjon eller materiale som finnes eller er beskrevet på nettstedet.

12) Skadesløsholdelse av selskapet

Du samtykker herved i å holde Exxon Mobil Corporation (herunder datterselskaper og konserntilknyttede selskap til Exxon Mobil Corporation, heretter kalt "ExxonMobil"), så vel som ExxonMobils ledere, styre(medlemmer) og ansatte, skadesløs for og imot et hvert krav, fordring, grunnlag for søksmål, gjeld, skade eller ansvar, herunder rimelige advokathonorarer, i den grad et slikt søksmål bygger på, oppstår som følge av eller er forbundet med eget brudd, eller brudd begått av en annen person som gjør bruk av ditt passord eller konto, på de betingelser og vilkår som er nedfelt i denne Avtale.

14) Spesiell note for foreldre

Deler av dette nettstedet og tjenestene kan være av spesiell interesse for barn, men ExxonMobil søker ikke, gjennom dette nettstedet, å tiltrekke seg opplysninger fra personer under 17 år.

15) Kontaktinformasjon

Skulle du ha noen spørsmål eller ting du lurer på vedrørende den online-baserte redegjørelsen for dette nettstedet, eller gjennomføringen av denne, kan du ta kontakt med oss på følgende adresse:

ExxonMobil Corporation
Attn: Customer Relations
Box 1049
Buffalo, New York
14240-1049
16) Selvstendig ansvar

Ingenting i teksten ovenfor tilsidesetter det faktum at Esso Norge AS er en egen juridisk person. Forhold som blir omtalt, innebærer ikke nødvendigvis et rapporteringsforhold mellom selskapene, men heller at Esso Norge AS får veiledning og tjenester fra andre selskaper innen konsernet. Til tross for at morselskapets betraktninger kommer frem i teksten, står Esso Norge AS ansvarlig for sine handlinger.